Dag Van De Zorg

Dag Van De Zorg is een koepelorganisatie in de zorgsector. Ze bundelen alle zorgverleners en zorginstellingen om zo daadkrachtiger hun stem te kunnen laten horen.
dag van de zorg
dag van de zorg

Vraag van de klant

Hun jaarlijkse studiedag concreet maken en vermenselijken. Dag van de Zorg is een organisatie in de non profit die aandacht vraagt voor de zorgverleners. Jaarlijks zitten ze samen en bespreken ze de facts en figures, de tendenzen en evoluties. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats over mensen. En daarom kwamen ze bij De Brigade. Om een aantal verhalen te vinden over mensen in de zorgsector die de moeite waren om te vertellen.

Wat we deden

Zo goed en zo kwaad als mogelijk een scan nemen van de verhalen die verteld konden worden. De gevonden verhalen hebben we benaderd als een journalistiek project. Met aandacht voor de wie-wat-hoe-en-waarom-vragen en verteld voor een publiek van leken. We hebben reporters door het land gestuurd om bij die zorgverleners langs te gaan en om naar hun verhaal te luisteren.

Het eindresultaat

Natuurlijk was de klant tevreden, want hoe belangrijk het beleid, het overleg en nota’s ook zijn, zorg is in de eerste plaats een mensen-mensenverhaal en onze klant voelde dat we die boodschap echt wel hadden begrepen.

“Eigenlijk heb ik de zorgsector nog nooit zo oprecht en beklijvend in beeld gebracht gezien. Het was uniek om zo'n grote thematiek verteld te zien worden vanuit de zo kleine verhalen van de patiënten.”

Elke Rummens
Aanwezige studiedag