Galilei

Galilei helpt mensen en bedrijven in loopbaan- en outplacementbegeleiding. Ze geven workshops aan kaderleden, bedienden en arbeiders.
galilei
galilei

Vraag van de klant

De moeilijke en theoretische materie van de loopbaanbegeleiding concreet vertalen. Want de klant wilde van hun trajecten in loopbaanbegeleiding een speerpunt maken, maar wilde vooral wegblijven van een verhaal van centen, van HR en van afvloeiingen. Intern wilden ze de communicatie gebruiken om het project kenbaar te maken, extern wilden ze hun sales pitch versterken.

Wat we deden

We wilden – zoals we in heel veel gevallen proberen – een mensenverhaal vertellen. Want in die materie zit je al snel in een negatief verhaal van herstructureringen, ontslagen, ontgoocheling en demotivatie. Terwijl veranderen van werk ook iets heel beloftevols in zich draagt. Dus zijn we gaan praten met de mensen die zo’n traject hadden gevolgd, niet om te kijken waar en waarom ze ergens waren vertrokken, maar vooral waar ze naar uitkeken, wat ze hoopten te bereiken. Van al die verhalen hebben we er de mooiste uitgenomen. En verfilmd. En zo werd het verhaal van 1 jongen exemplarisch voor heel Galilei.

Het eindresultaat

Het is een perfect voorbeeld van storytelling geworden. De naam Galilei is niet gevallen, de jongen heeft zelfs over heel wat andere zaken gesproken, maar toch is het een warm verhaal over loopbaanbegeleiding geworden. De klant was vooral geraakt door de authenticiteit. 

galilei
galilei

“Galilei was één van de eerste projecten waar we echt diep in het bedrijf zijn gedoken, op zoek naar verhalen. En - al zeg ik het zelf - het zijn prachtige verhalen geworden.”

Bart Van Doorne
De Brigade